Misie en visie zijn begrippen die je tegenwoordig vaker hoort. Hun betekenis wordt soms zelfs verwisseld.

Visie betekent voor ons waar we van overtuigd zijn, waar we voor staan. Onze visie is onze basis in alles wat we doen. Daar komt het voor ons op neer in het leven.

Onze missie is het geheel aan activiteiten die we aanbieden om onze visie te realiseren. Via deze weg dragen wij ons steentje bij aan deze wereld.

Onze VISIE

 • Hou steeds voor ogen wie je werkelijk bent
  De appel valt niet ver van de (STAM)boom! De blauwdruk van je kindertijd loopt als een rode draad door je leven. Iedere relatie die je als volwassene aangaat, is gebaseerd op het kader dat jij kreeg in je kindertijd.
  Inzicht in wie je werkelijk bent, geeft je zelfvertrouwen en zet je weer in je kracht.
 • Hou je blikveld ruim
  In je leven vertegenwoordig je verschillende rollen (bv. ouder, partner, collega, dochter/zoon, vriend(in),…) die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voel je je belemmerd in een van die rollen? Hou dan je blik ruim en focus niet op de details van slechts een deel van jezelf.
 • Jezelf zijn in verbondenheid
  Iedereen maakt deel uit van een groep, hoe klein of hoe groot ook. Beseffen dat we samen meer weten en kunnen dan alleen, benadrukt het belang van verbondenheid. Toch is het even belangrijk om in die verbondenheid jezelf te kunnen blijven. In een zangkoor met vier stemmen, zingt elke stem een andere wijs die samen heel mooi klinken. Die magie is er alleen als iedereen zijn eigen stem onder de knie heeft, zuiver zingt of zich niet laat afleiden door de stem van een ander.
 • Streven naar eenvoud en oprechtheid
  In een wereld waarin tijd en persoonlijk contact waardevolle begrippen zijn geworden, moedigen wij eenvoud en oprechtheid aan. Het bewust weglaten van handelingen of constructies die onnodig tijd en ruimte innemen, creëert rust en ruimte die we persoonlijk waardevoller kunnen besteden.

Onze MISSIE

Wij brengen onze visie o.a. tot uiting in

 •  individuele begeleidingen
 • workshops
 • groepsbegeleidingen, zowel voor particulieren als voor bedrijven
 • gewoon, in het leven van alledag en van mens tot mens

Wij zijn gecertificeerde coaches en erkende loopbaanbegeleiders. Wij coachen particulieren, professionals, leidinggevenden en ondernemers op maat in hun specifieke vragen.

Wij bieden workshops aan voor particulieren en bedrijven rond diverse thema’s.

Omdat we verbinding en persoonlijk contact belangrijk vinden, bieden we regelmatig bijeenkomsten aan waar tal van thema’s worden aangeboden en verzorgd door externe sprekers. Wij zorgen ervoor dat dit niet alleen interessante en leerrijke momenten zijn, maar ook gezellige momenten waarbij we genieten van het samenzijn.

Start typing and press Enter to search