Liever Langzaam Leven

 In Blog, persoonlijke doelstellingen

Liever Langzaam Leven

Zouden we op dit moment van het jaar, de tijd wanneer wat voorbij is stilaan geëvalueerd wordt en de eerste goede voornemens worden genomen , een bevraging doen bij toevallige passanten, veel kans dat een aanzien lijk aantal van hen zouden zuchten en zich zouden voornemen om het in het komende jaar toch liever wat rustiger aan te doen.

Druk, druk, druk is het gespreksonderwerp of excuus, al naar gelang men wil imponeren of excuseren, onder collega’s en vrienden . Het druk hebben lijkt wel een garantie voor een boeiend en vervuld leven. Maar of we daar dan ook echt geïnspireerd en gelukkiger van worden? Vaker voelen we ons opgejaagd omdat we nog van alles moeten. Het lukt niet meer om van het moment te genieten . Het zou anders moeten , daar zijn we het over eens, maar hoe dan ???? There’s “more to live than rush “zingt Chet Faker op dit eigenste moment.

Er zijn in de boekhandel heel wat gidsen en werkboeken te vinden die ons kunnen inspireren om de weg te vinden naar een rustiger en meer vervuld leven. Een boekje in dit genre dat hiertoe een aanzet kan zijn is “Liever Langzaam Leven “van Richard Carlson en Joseph Bailey.

Ik vond het terug onder de noemer levenskunst , wat op zich al een positieve benadering van het onderwerp impliceert. De kunst om het leven aan te gaan, met al zijn grilligheden en onzekerheden in plaats van het te ondergaan. Er is wel degelijk een keuze en deze keuze tot een kunst verheffen, meer had ik niet nodig om geprikkeld te worden.

Carlson en Bailey zijn twee psychotherapeuten die beroepsmatig bezig zijn met stressbeheersing en hun eigen drukke leven leiden. De inleiding, waarin ze hun persoonlijk verhaal vertellen, kan misschien wel wat storend Amerikaans overkomen maar het boek behandelt op een zeer toegankelijke manier een aantal fundamentele inzichten rond aanwezig zijn in het moment, omgaan met stress en de rol die jouw gedachten hier in spelen . Het boek nodigt aan de hand van zeer herkenbare voorbeelden uit om stil te staan bij je manier van denken. De verandering die ze voorstaan is een verandering van binnenuit, eentje die tijd en oefening vraagt , maar tegelijkertijd ook mildheid voor jezelf.

Hun uitgangspunt is dat iedereen beschikt over een aangeboren vermogen om op een psychisch gezonde manier te functioneren. Bovendien wordt de werkelijkheid die mensen waarnemen, rechtstreeks bepaald door hun denken.

Een van de belangrijkste inzichten die ze bespreken is het onderscheid tussen het procesmatige/ analytische denken en het vrij stromende denken.

Eerstgenoemde denkwijze is probleemgericht, actief en lineair, terwijl vrij stromend denken creatief en spontaan is en is gebaseerd op intuitie. Beide wijzen van denken zijn nodig om te overleven maar mensen zijn vaak geneigd te veel procesmatig te denken, ook in situaties die een meer vrij stromende denkwijze vragen. Door vrij stromend te denken, leren mensen op zichzelf te vertrouwen en te leven in het hier en nu.

De auteurs maken niet alleen het onderscheid tussen deze beide denkwijzen, ze geven ook aan de lezer mee hoe ze zelf het onderscheid kunnen maken en kunnen switchen tussen beide denkstijlen. Er wordt daarnaast ook ruimte gelaten voor het niet-weten, voor leegte,

Niet alleen worden hun inzichten duidelijk geformuleerd maar ze passen ze in een aantal hoofdstukken ook toe op diverse levensgebieden : wat betekent dit als we zo kijken naar van onze relaties. Hoe kunnen we komen tot aanwezige communicatie, tot vredig ouderschap, tot slimmer werken en een meer vreugdevolle invulling van onze vrije tijd.

Dit maakt het boek tot een echte aanrader : door de herkenning van situaties leest het vlot en wordt je uitgenodigd tot reflectie.

Het boek sluit af met een mooie quote . Wanneer je je in deze eindejaarsperiode druk maakt over jouw feesttafel, het menu, je outfit en wat wel of niet te doen tijdens de feestelijkheden bedenk dan het volgende :

“Het plezier dat je beleeft wordt niet zo zeer veroorzaakt door wat je doet, maar door je ontspannen gemoedstoestand waarin je verkeert.”

 

Yolanda Cober
yolanda@uwloopbaancoach.be
0474/354 655

Recent Posts

Start typing and press Enter to search