fbpx

Over stress en burn-out

Wat is stress?


Stress is niet meer dan een natuurlijke reactie op waargenomen gevaar. Het stelt je in staat om snel en alert te reageren. Je hartslag gaat omhoog, je spieren spannen zich op en je ademhaling versnelt. De adrenaline in je bloed stijgt en je zintuigen staan op scherp. Het is een belangrijk overlevingsmechanisme.

Kortstondige of acute stress is gezond! Buiten je comfortzone gaan maakt je sterker en zelfzekerder. Het stimuleert je lichaam op allebei manieren (hormonaal, cardiovasculair, op vlak van immuniteit…) Het wordt pas een probleem wanneer ‘ in de stress’ gaan jouw normale status wordt. Ons prikkelniveau gaat dan permanent de hoogte in en er ontstaat chronische stress. En dat is een heel ander, en ongezonder verhaal.

Chronische stress maakt je moe, ziek, onproductief en onaangenaam.

 • moe: niet kunnen (in)slapen, behoefte aan snelle suikers
 • ziek: hormonaal, imunitair , cardiovasculair, maag - darmproblematiek, vruchtbaarheidsproblemen,…
 • Onproductief: problemen met geheugen, concentratieproblemen, trager werken
 • Onaangenaam: prikkelbaar, onverdraagzaam, emotioneel, afwezig

Chronische stress zet allerlei neerwaartse spiralen in gang.

Wat is burn-out?


Burn-out treedt pas op na langdurig (meer dan 6 maanden), vaak jarenlange roofbouw op het lichaam. Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress en de spanningsklachten stug blijven doorgaan.

‘Burn-out’ werd voor het eerst geformuleerd in 1974 door Dr. Freudenberger. Zijn definitie werd in 1981 overgenomen en bijgestuurd door Christina Maslach Ph.D., een van de wetenschappelijke pioniers op burn-outgebied.

Volgens haar is er bij burn-out sprake van:

 1. Ernstige emotionele uitputting
 2. Distantie of depersonalisatie: het ervaren van onverschilligheid of emotionele afstand van een (werk)situatie
 3. Het gevoel van verminderde bekwaamheid: men heeft het gevoel dat wat men vroeger kon niet meer kan.

Burn-out betekent letterlijk ‘opgebrand’: de stekker is uit het stopcontact gehaald. Personen met een overdreven plichtsbewustzijn, perfectionisme en workaholics zijn vatbaarder voor burn-out.

Hoe herken je een burn-out?


 • De neiging hebben om het werk of relaties zoveel mogelijk te ontvluchten
 • Chronisch gevoel van vermoeidheid
 • Niet meer of moeilijk kunnen relativeren. Van een mug een olifant maken.
 • Slaapproblemen
 • Zich hulpeloos, leeg of verlaten voelen
 • Een aangetast zelfbeeld. Je kan niet meer wat je vroeger kon.
 • Lichamelijke klachten: hoofdpijn, spierpijn, hartkloppingen, maag-darmproblematiek, pijn op de borst
 • Snel angstig worden
 • Concentratiestoornissen en moeite om iets te kunnen onthouden
 • Hyper-emotioneel zijn

Herken je deze klachten en heb je hier al langdurig last van? Dan is het toch raadzaam om dit voor te leggen aan je huisarts, een psycholoog of een erkend burn-out coach.

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?


Het verloop van een burn-out is bij iedereen anders, net als de aanleiding of de oorzaak. Personen met een burn-out ervaren al maanden of jaren stress en overspanning, maar wat hiervan de oorzaak is is persoonsgebonden.

Belangrijk is om te weten dat de aanleiding van een burn-out iets totaal anders kan zijn dan de oorzaak. Zo kan een, in jouw ogen onterechte promotie van een collega, de aanleiding zijn waarop jij crasht maar kan de oorzaak liggen in een jarenlange energievretende relatie met je partner.

De meest voorkomende oorzaken:

 • Perfectionisme
 • Geen nee kunnen zeggen
 • Hoog doorzettingsvermogen, blijven doorgaan
 • Sociaal onzeker zijn
 • Moeite met tijd en planning, structuurzwakte
 • Onduidelijkheid over jouw toekomst
 • Spanningen op het werk of thuis
 • Gepest worden
 • (Te hoge) loyaliteit aan het bedrijf

Een burn-out begint in de kleuterklas’ wordt wel eens gezegd. Hiermee wil men duidelijk maken dat het niet enkel een individueel gegeven is. De directe omgeving en onze maatschappij liggen mee aan de basis van de hoge aantallen die uitvallen met burn-out. Zij die uitvallen zijn de kanaries in de koolmijn. Het is vaak een teken van blootstelling aan langdurige toxische stress.

Burn-out is de ziekte van de tijd. Vaak wordt dit op een nogal cynische toon gezegd. Toch bevat het een bron van waarheid. Uiteraard is burn-out geen ziekte maar een syndroom. Maar we kunnen er niet meer omheen dat het meer is dan een ‘modegrill’.Doorheen de jaren is de wereld waarin we ons staande zien te houden steeds vluchtiger en complexer geworden. Er wordt steeds meer beroep gedaan op ons individuele aanpassingsvermogen. Er wordt steeds meer druk ontwikkeld terwijl er steeds minder tijd is voor individuele oplaadmomenten.

Waarom stress-en burn-outcoaching?


Bij een burn-out zit de samenwerking tussen verschillende onderdelen van het brein scheef. Je zou het kunnen vergelijken met een overbelasting van sommige delen van je brein. Net als je hart en je longen zijn ook je hersenen een vitaal orgaan. Je hebt er dus alle belang bij om hier zorgzaam mee om te gaan.

Net als bij een ander fysiek letsel of overbelasting helpt een aangepaste revalidatie het herstelproces versnellen.

Stress- en burn-outcoaching is een intensieve en systematische vorm van coaching, gericht op het spoedig én verantwoord terugleiden naar werk of een andere levensinvulling. Het verschaft je inzicht in hetgeen je stress bezorgt en verbetert je stresscopingsvaardigheden of de manier waarop je hiermee omgaat. Het biedt je handvaten om je stress te verminderen en je stressbestendigheid te verhogen.

Wat is de werkwijze van Authentiek bij Stress- en burnoutcoaching?


Zoals in elke begeleiding bij Authentiek staat ook jij, als persoon weer centraal.
Iedere begeleiding is anders. We werken voor jou een begeleidingsplan op maat uit dat afgestemd is op wat jij het meest nodig hebt om weer meer op te bouwen. Onze begeleiding biedt praktisch bruikbare handvaten aan met kwalitatief sterk onderbouwde inzichten en methodieken. Hoeveel sessies er nodig zijn verschilt van persoon tot persoon.

Coaching is geen therapie, het is geen vorm van medische begeleiding. Het is geen Quick fix en evenmin een klaag- of uithuilsessie. De oorzaak van burn-out is ook geen psychisch of medisch probleem. Zodra de burn-out gepaard gaat met onderliggende psychische stoornissen of een complexere problematiek zoals bijvoorbeeld depressie, zal je steeds doorverwezen worden naar passende hulp.

De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken waarin volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Persoonlijkheidsanalyse
 • Analyse van stressklachten en stressbronnen
 • Herstellen van je energieniveau en je fysieke conditie
 • Omgaan met stress en emoties
 • Versterken van competenties als zelfvertrouwen, assertiviteit, stressbestendigheid, plannen en prioriteiten stellen
 • Analyse van je talenten en drijfveren
 • Hoe laat ik mijn werk matchen met mijn sociale omgeving
 • Werkhervatting, terugvalpreventie en follow-up

Doe de loopbaantest

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close